Lezzetsizsiniz
Image default
Business / Food and Related Products

De watercirculatie in witgoedmachines door

De watercirculatie in witgoedmachines door wasmachine reparatie Amstelveen

Om bet wai-me water door de installatie te laten circuleren (van de verwarmingsketel via de leidingen naar de verwariningslichamen en vandaar via leidingen weer terug naar de ketel) worden twee systemen toegepast volgens wasmachine reparatie Haarlem .

 

natuurlijke circulatie en de wasmachine

 

Bij natuurlijke circulatie maakt men gebruik van het feit, dat warm water soortelijk lichter is dan koud water. De verwarmingsketel wordt in de kelder geplaatst.

 

Het war- me water gaat via een verticale stijgleiding naar boven. Deze leiding wordt ook wel de voorloop genoemd. De temperatuur van bet water in deze leiding — de voorlooptemperatuur — bedraagt ongeveer 90 ° C.

 

Warmwater in de wasmachine

 

Boven wordt het warme water verdeeld over een aantal leidingen waarop de radiatoren zijn aangesloten. Het water koelt door de warmteafgifte aan de ruimte af en ‘valt’ via leidingen terug naar de ketel. Deze leidingen noemt men daarom wel valleidingen.

Bij natuurlijke circulatie moet de ketel dus op het laagste punt van het systeem worden opgesteld. Het zal duidehjk zijn dat bij dit systeem de radiatoren die boven zijn geplaatst j warmer water krijgen dan de radiatoren die beneden zijn geplaatst.

Voor een goede watercirculatie is het nodig dat de radiatoren voldoende warmte afgeven, anders koelt het retourwater onvoldoende af, waardoor het verschil in soortelijke massa van het koude en warme water te klein is. De waterstroming zal daardoor verminderen.

Stroomstand in de vaatwasser

 Het aantal en de grootte van de radiatoren wordt zo gekozen dat bet retourwater een temperatuur van ongeveer 70 °C heeft. Door radiatoren af te sluiten stijgt de temperatuur van het retourwater waardoor de circulatie vermindert.

Het zal duidelijk zijn dat bij grotere installaties de natuurlijke circulatie onvoldoende is om een goede verdeling van de warmte over de verschillende radiatoren te bewerkstelligen. Door toename van de leidinglengtes neemt de stromingsweerstand in de buizen sterk toe.