Lezzetsizsiniz
Image default
Business / Food and Related Products

Kalibratie meetinstrumenten

Kalibratie van meetinstrumenten is volgende de Nederlandse wetgeving verplicht voor ondernemers die actief met levensmiddelen werken. Eén van de kernwaarden van de HACCP richtlijnen is temperatuur. Het is essentieel dat meetinstrumenten nauwkeurig blijven meten. Door de meetinstrumenten jaarlijks te laten kalibreren wordt gecontroleerd of het meetinstrument nog aan de internationale voorwaarden voldoet. Is er sprake van een afwijking zal het meetinstrument gecorrigeerd moeten worden. Het meetinstrument corrigeren wordt justeren genoemd. Na het justeren wordt het meetinstrument opnieuw gekalibreerd. Het meetinstrument wordt opnieuw vergeleken met de internationale standaarden. 

Kalibratie meetinstrumenten & certificaat

Wanneer het meetinstrument weer correcte metingen weergeeft wordt een kalibratiecertificaat afgegeven. Daarmee kan aangetoond worden dat het meetinstrumenten voldoet aan de voorwaarden van HACCP. Vooral in de voedingsindustrie is het noodzakelijk dat een meetinstrument juiste metingen weergeeft, omdat voedselveiligheig gegarandeerd dient te worden. Op het kalibratie certificaat staat o.a. het volgende vermeld:

  • Herleidbaarheid. Welke standaarden zijn gebruikt voor kalibratie
  • Gedurende welke condities wordt de kalibratie uitgevoerd
  • Welke meetpunten zijn gebruikt
  • Welke afwijkingen zijn er gedurende de kalibratie geconstateerd

De kalibratie van meetinstrumenten wordt uitgevoerd in stabiele thermostaatbaden voor twee kalibratiepunten. Vervolgens vindt er een controlemeting plaats. De afwijking van het meetinstrument die toegestaan is, is gebonden aan een type meetinstrument. Het meetinstrument waaraan gerefereerd wordt, wordt jaarlijks geijkt en gecertificeerd door een erkend instituut. Indien de vergelijking op één van de kalibratie punten niet volstaat zal het meetinstrument gejusteerd worden. Wanneer zowel de kalibratiepunten als de controlepunten voldoen aan de norm is de kalibratie gereed en kan het certificaat wordt afgedrukt.

Kalibratie service meetinstrumenten

Het ServiceCenter van Gullimex biedt de mogelijkheid om de meetinstrumenten jaarlijks te laten kalibreren. Jaarlijks worden in het ServiceCenter ongeveer 14.000 meetinstrumenten gekalibreerd. De meetinstrumenten worden vaak tijdens veeleisende omstandigheden ingezet. Het jaarlijks laten kalibreren is dus een vereiste. Indien aangemeld voor de kalibratie service ontvangt men ca. 2 weken voor het verstrijken van de certificaatdatum een oproep om het meetinstrument ter controle aan te bieden. De oproep gaat vergezeld met een gele koker. De koker is voorzien van een voorgedukte adressering. Het meetinstrument kan in de gele koker teruggezonden worden. De gele koker draagt zorg voor een veilige zending.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop.aspx